Viešumo ribojimas nagrinėjant šeimos bylas

2011/05/10

Šeimos bylų nagrinėjimo ypatumas – tai, jog CPK 379 str. numatytas teismo posėdžių viešumo apribojimas. Ginčai, kylantys dėl šeimos teisinių santykių, nagrinėjami uždarame teismo posėdyje, jei to prašo bent viena iš byloje dalyvaujančių šalių. Teismas turėtų paisyti tokio prašymo ir nagrinėti bylą uždarame teismo posėdyje. Ši CPK XIX skyriuje numatyta taisyklė yra vieno iš civilinio proceso principų – teismo posėdžio viešumo – išimtis. Šeimos bylų nagrinėjimo metu dažnai liečiami labai asmeniški santykiai, subjektai (sutuoktiniai, nepilnamečiai asmenys) taip pat ypatingi, todėl viešumo principo apribojimu nagrinėjant šeimos bylas siekiama užtikrinti šeiminio gyvenimo slaptumą. Šeimos bylų nagrinėjimo metu sprendžiami asmeninio pobūdžio klausimai, todėl ir siekiama apsaugoti privatų asmens gyvenimą. Teismo proceso viešumo principas taikomas teismo posėdžiams, bylos medžiagai ir teismo sprendimui . Todėl atitinkamai ribojamas ne tik paties posėdžio viešumas, bet ir galimybė susipažinti su bylos medžiaga bei teismo sprendimu, pavyzdžiui, sutuoktinių prašymu teismas gali nenurodyti konkrečių faktų, patvirtinančių vieno ar abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos nutraukimo (jo priežasčių), o tik konstatuoti, kad santuoka iširo dėl vieno ar abiejų kaltės .
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nepaisant teismo posėdžio viešumo ribojimo, nagrinėjant šeimos bylas turi būti laikomasi proceso taisyklių, posėdžio tvarka turi būti tokia pat kaip ir įprastai nagrinėjant bylą. Dėl neviešo teismo posėdžio teismas turi priimti motyvuotą nutartį (CPK 9 str.).
Taigi manytume, kad CPK 379 str. įtvirtintas šeimos bylų ypatumas, ribojantis posėdžių viešumą pateisinamas žmogaus asmeninio ar šeimyninio gyvenimo slaptumo apsaugojimu tikslu.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: