Tėvystės pripažinimas

2012/02/02

Ankstesniuose savo straipsniuose rašėme apie tėvystės nustatymą ir nuginčijimą. Tačiau manome, kad gana aktualus gali būti ir tėvystės pripažinimas. Taigi šiame straipsnyje tą ir apžvelgsime. Tėvystės pripažinimo tvarka reglamentuota Civilinio kodekso 3.141 – 3.145 straipsniuose.
Tėvystė gali būti pripažįstama pagal asmens, laikančio save vaiko tėvu, pareiškimą. Jei yra nuginčyta vaiko motinos esančio ar buvusio sutuoktinio tėvystė, tuomet tėvystė gali būti pripažįstama pareiškimu, jeigu:
• vaiką pagimdė motina, kuri yra susituokusi,
• vaikas gimė nepraėjus trims šimtams dienų po santuokos pasibaigimo.
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog nuginčijus tėvystę, kuri buvo nustatyta pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, naujas tėvystės pripažinimas pareiškimu negalimas. Tėvystės pripažinimui kaip ir nustatymui senaties terminai netaikomi.
Tėvystės pripažinimo tvarka
Vyras, laikantis save tėvu, turi teisę kartu su vaiko motina paduoti CMĮ (civilinės metrikacijos įstaigai) nustatytos formos notaro patvirtintą pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo. Jei vaikui yra suėję dešimt metų, pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo CMĮ gali būti priimamas tik tuo atveju, kai yra vaiko rašytinis sutikimas.
Jei tėvystę pripažįstantis asmuo yra nepilnametis, paduodant civilinės metrikacijos įstaigai pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo, reikalaujamas jo tėvų, globėjų ar rūpintojų rašytinis sutikimas. Jeigu tėvai, globėjai ar rūpintojai tokio sutikimo neduoda, leidimą gali duoti teismas nepilnamečio prašymu.
Jei yra aplinkybių, dėl kurių vaikui gimus nebus galima paduoti pareiškimo dėl tėvystės pripažinimo, vyras, laikantis save pradėto, bet dar negimusio vaiko tėvu, kartu su būsima vaiko motina gali CMĮ pagal būsimos vaiko motinos gyvenamąją vietą paduoti pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo vaiko motinos nėštumo laikotarpiu. Šiuo atveju reikia pateikti medicinos įstaigos išduotą pažymą apie nėštumą.
Jeigu vaiko motina, iki vaikui gimstant, sudarė santuoką su vyru, kuris padavė pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo, ar su kitu vyru, gimusio vaiko tėvystės, remiantis šiuo pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, patvirtinti negalima.
Jeigu vaiko motina arba vyras, padavęs pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo iki vaikui gimstant, atšaukė jį, kol vaiko gimimas nebuvo įregistruotas CMĮ, vaiko kilmė iš tėvo, remiantis pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, neregistruojama.
Yra galimas tėvystės pripažinimas ir be motinos sutikimo. Pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo patvirtina teismas šiais atvejais:
• jei vaiko motina yra mirusi,
• jei vaiko motina yra neveiksni,
• vaiko motina dėl kitų priežasčių negali paduoti pareiškimo pripažinti tėvystę su vaiko tėvu,
• tėvystės pripažinti nesutinka nepilnamečio ar ribotai veiksnaus vyro, laikančio save vaiko tėvu, tėvai ar globėjai (rūpintojai),
• raštiškai sutikimo nepatvirtina vaikas, kuriam yra suėję dešimt metų.
Tačiau šiais atvejais teismas turi iš vaiko tėvo pareikalauti įrodymų, patvirtinančių tėvystę. Tėvystės pripažinimo pareiškimas negali būti registruojamas, jeigu dėl tėvystės pripažinimo nesutinka pilnametis vaikas.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: