Teismo teisė viršyti pareikštus reikalavimus

2011/05/04

CPK 376 str. 3 d. numato, kad teismas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su ieškinio dalyku ir pagrindu.
Bendroji taisyklė, kuria vadovaujamasi civiliniame procese yra ta, kad bylos nagrinėjimo dalyką nustato šalys, teismas negali keisti nei ieškinio dalyko, nei pagrindo, jis negali priteisti to, ko ieškovas neprašė, negali grįsti savo sprendimo faktais, kurių šalys nenurodė. O tai yra sudėtinė CPK 13 str. įtvirtinto dispozityvumo principo dalis . Taigi, CPK 376 str. 3 d. reiškia dispozityvumo principo ribojimą. Jau esame minėję anksčiau, kad šeimos bylos vadinamos “nedispozityviomis” bylomis. Tai reiškia, kad šios kategorijos bylose dispozityvumo principas nėra absoliutus. Jose susiklostančių teisinių santykių pobūdis ir visuomeninė jų reikšmė lemia minėto principo taikymo išimtį. Materialiųjų santykių atsiradimas, raida ir pasikeitimas nėra grynai privatus šalių reikalas, nes vienaip ar kitaip veikia kitų visuomenės narių ar visos visuomenės interesus, kilus ginčui iš tokių teisinių santykių byla taip pat nėra grynai privati, nes jos baigtis turi viešąjį interesą, todėl šeimos bylose teismo nevaržo šalių pareikšti prašymai dėl pažeistų teisių gynimo būdo .
Žvelgiant į šią teismo teisę praktiniu aspektu, galime pasakyti, kad tai iš tiesų naudinga, pavyzdžiui, tokiuose ginčuose kaip bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas, išlaikymo dydžio ir formos klausimai, vaiko gyvenamosios vietos nustatymas ir pan. Teismas turi atsižvelgti ne tik į šalies pateiktus pasiūlymus, bet apsvarstyti kas labiausiai atitiktų vaiko interesus ir būtų geriausia vaikui. Tuo tikslu teismui leidžiama nukrypti nuo šalių siūlymų. Teismo teisė peržengti bylos nagrinėjimo ribas pripažįstama ir LAT praktikoje, kur yra išaiškinta, kad nagrinėjama teise gali pasinaudoti ne tik pirmos instancijos, bet ir apeliacinis teismas. CPK 353 str. 2 d. suteikia kasaciniam teismui teisę peržengti kasacinio skundo ribas, jeigu to reikalauja viešasis interesas.
Taigi ši CPK 376 str. 3 d. įtvirtinta teisė apriboja ginčo teisinio santykio šalių galimybes nustatyti bylos nagrinėjimo ribas, tačiau sudaro galimybes tenkinti viešąjį interesą.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: