Teismo teisė taikyti specialias laikinąsias apsaugos priemones

2011/05/06

Laikinąsias apsaugos priemones, taikytinas šeimos bylose, reglamentuoja CK 3.65 str. Teismas atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kol bus priimtas teismo sprendimas. Antroje straipsnio dalyje pateiktas šių priemonių sąrašas: įpareigoti vieną iš sutuoktinių gyventi skyrium; nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų; įpareigoti vieną sutuoktinį netrukdyti kitam naudotis tam tikru turtu; priteisti laikiną išlaikymą iš vieno iš sutuoktinių vaikui ar kitam sutuoktiniui; areštuoti turtą kol bus išspręstas jo priklausomybės klausimas, siekiant užtikrinti išlaikymo mokėjimą arba kurio verte galima būtų užtikrinti teismo išlaidų atlyginimą, uždrausti vienam sutuoktiniui matytis su nepilnamečiais vaikais ar tam tikrose vietose. Kiekvienos iš šių laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo aplinkybės turėtų priklausyti nuo konkrečios ginčo situacijos.
Paprastai laikinosios apsaugos priemonės skiriamos kaip prevencinės priemonės, kurių tikslas yra apsaugoti turtinius ir neturtinius asmens interesus ir užkirsti kelią žalai šiems interesams . CPK 144 str. 2 d. nustatyta, kad teismas savo iniciatyva gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, jeigu tai yra būtina siekiant apginti viešąjį interesą. Komentuojant šią normą Civilinio proceso kodekso komentaro I dalyje atkreipiamas dėmesys į tai, kad teismas savo iniciatyva galėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones šeimos bylose sprendžiant su nepilnamečių vaikų interesais ar jų teisėmis susijusius klausimus . Taigi ir bendrosios procesinės normos numato teismo teisę tam tikrais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones savo iniciatyva.
Taigi apibendrindami tai, kas pasakyta, galime daryti išvadą, kad teismui suteikta teisė taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjant šeimos bylas vertintina kaip galimybė būti aktyviam ir tinkama priemonė apsaugoti nepilnamečių vaikų ar pačių sutuoktinių interesus.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: