Teismo teisė taikyti alternatyvų asmens teisių ir teisėtų interesų gynimo būdą

2011/05/05

Jeigu byloje pareikštas vienas iš įstatymuose numatytų alternatyvių reikalavimų, teismas, nustatęs, kad tenkinti pareikštą reikalavimą nėra pagrindo, gali savo iniciatyva, kai yra pagrindas, taikyti įstatyme numatytą alternatyvų asmens ar vaiko teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą. Tai CPK 376 str. 4 d. numatyta teismo teisė. Čia kalbama apie tokius atvejus, kai byloje yra pareikštas vienas iš įstatyme numatytų alternatyvių reikalavimų, teismas, manydamas, kad tenkinti išreikštą reikalavimą nėra pagrindo, gali savo iniciatyva, kai yra pagrindas, taikyti alternatyvų asmens teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą.
Laiduodamas teismui tokią teisę įstatymų leidėjas sudarė galimybes teismui dar vienu atveju būti aktyviam šeimos bylose. Manome, kad tai nėra savitikslis dalykas, tai reikalinga užtikrinti viešąjį interesą, apsaugoti silpnesnės teisinio santykio šalies interesus. Aptariama teismo teisė analizuotina sistemiškai, ne tik procesinio įstatymo rėmuose. CK 3.183 str. 2 d. nurodyta, kad teismas priima sprendimą atsižvelgdamas į susidariusią padėtį ir vaiko interesus. Tai reiškia, kad teismas nėra saistomas pareikštų reikalavimų, kartu – jų pagrindimo, o privalo išsamiai išnagrinėti susidariusią padėtį ir priimti sprendimą atsižvelgdamas į vaiko interesus, tai reiškia, kad nesvarbu, koks reikalavimas yra pareikštas, teismas privalo priimti sprendimą, kuris atitiktų ir esamą padėtį, ir vaiko interesus, nes tik šitaip galima pasiekti tikslą apginti vaiko teises ir apsaugoti jį nuo galimų žalingų padarinių .
Kaip pavyzdį galime pateikti CK 3.196 str. Šis straipsnis reglamentuoja išlaikymo formą ir dydį, teisės norma leidžia teismui savo iniciatyva priteisti išlaikymą ir kitokiu būdu, nei prašo išieškotojas, jeigu, teismo nuomone, tai labiau atitinka vaiko interesus, o kriterijai galintys lemti vieną ar kitą išlaikymo būdą, yra įvairūs. Pirmiausia teismas turi atsižvelgti į vaiko interesus, nulemtus jo amžiaus, sveikatos būklės, pomėgių, gabumų, taip pat išlaikymo būdą gali lemti privalančių teikti išlaikymą tėvo ar motinos turtinė padėtis, gaunamų pajamų dydis, periodiškumas .
Taigi ir ši CPK 376 str. 4 d. numatyta teismo teisė leidžia taikyti alternatyvų asmens (vaiko) teisių gynimo būdą, kai tik teismo manymu tai yra reikalinga.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: