Sutuoktinių gyvenimas skyriumi (separacija)

2011/05/20

2001 m liepos 1 d. įsigaliojęs LR civilinis kodeksas įtvirtino naują šeimos teisės institutą – separaciją. Galima pasakyti, kad tai pirmas žingsnis į ištuoką, kai vieni sutuoktinių tarpusavio šeimos teisiniai santykiai baigiasi, o kiti – išlieka.
Separacijos atveju, skirtingai nei santuokos nutraukimo atveju, negalima sudaryti naujos santuokos. Šis institutas ypatingas dėl kelių priežasčių:
1. Ji leidžia išsaugoti santuoką, o galbūt ir šeimą, nes nėra negrįžtamas dalykas. Šiuo atveju sutuoktiniai pagyvenę tam tikrą laiką skyrium gali atnaujinti bendrą gyvenimą ir išsaugoti šeimą.
2. Separacija suteikia galimybę nutraukti santuoką supaprastintu būdu, nes sutuoktiniai išgyvenę skyrium daugiau nei 1 metus, turi teisę vienašališkai nutraukti santuoką supaprastinta tvarka.
Gyvenimas skyriumi gali būti patvirtintas dėl vieno, dėl abiejų sutuoktinių kaltės arba nesant jų kaltės. Separacija gali būti patvirtinta ir dėl tokių aplinkybių kaip pvz. sutuoktinio neveiksnumo, ligos ir panašiai, jei tai daro bendrą sutuoktinių gyvenimą neįmanomu. Taip pat ir dėl tokių subjektyvių priežasčių kaip pvz. sutuoktinių tarpusavio nesutarimai, pykčiai, charakterių nesutapimas, vienas sutuoktinis nuteisiamas laisvės atėmimo bausme ir t.t.
Teisę kreiptis į teismą su prašymu patvirtinti separaciją turi bet kuris sutuoktinis (už prašymo padavimo mokamas 50 lt žyminis mokestis; jei separaciją prašoma patvirtinti pakartotinai – 100 lt žyminis mokestis). Taip pat sutuoktiniai gali susitarti tarpusavyje dėl gyvenimo skyriumi padarinių (bendro turto pasidalijimo, tarpusavio išlaikymo, nepilnamečių vaikų išlaikymo ir jų gyvenimo vietos) ir paduoti bendrą prašymą.
Teismas prieš patvirtindamas separaciją gali imtis priemonių sutuoktiniams sutaikyti t. y. nustatyti neilgesnį kaip 6 mėn. terminą susitaikyti, gali rengti neformalius pokalbius su sutuoktiniais, siūlyti konsultuotis specialiose šeimos krizių įstaigose.
Priimant sprendimą dėl gyvenimo skyriumi teismas išsprendžia ir tokius klausimus kaip: bendro turto dalyba, nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta, sutuoktinių tarpusavio ir jų nepilnamečių vaikų išlaikymas. Tuo atveju, jei sutuoktiniai neturi atskirų gyvenamųjų patalpų, o jų gyvenimas toje pačioje patalpoje neįmanomas – pirmumo teisę likti gyventi toje patalpoje turi tas sutuoktinis su kuriuo lieka gyventi vaikai, arba nedarbingas sutuoktinis.
Svarbios yra gyvenimo skyriumi teisinės pasekmės, nes priėmus sprendimą dėl separacijos, pripažįstama, kad sutuoktiniai nebegyvena bendro gyvenimo, netvarko bendro ūkio, o tai reiškia, kad šeima iširo. Tačiau svarbu tai, kad separacija nereiškia santuokos pabaigos, todėl išlieka ir pagrindinės sutuoktinių tarpusavio teisės ir pareigos ( pareiga išlaikyti vienas kitą, teisė į santuokinę pavardę ir t.t.). Gyvenimas skyrium neturi įtakos sutuoktinių teisėms ir pareigoms jų nepilnamečiams vaikams, bet separacija yra jų bendrosios jungtinės nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindas.
Gyvenimas skyrium patvirtinamas neapibrėžtam terminui, o separacijai trunkant ilgiau nei 1 metus sutuoktiniai įgyja teisę nutraukti santuoką supaprastinta tvarka – šiuo atveju separacijos pabaiga reiškia santuokos pabaigą. Kitu atveju – sutuoktiniai pagyvenę tam tikrą laiką skyriumi gali atnaujinti bendrą gyvenimą – šiuo atveju jie paduoda teismui bendrą prašymą panaikinti gyvenimą skyriumi. Šis prašymas paduodamas tam pačiam teismui, kuris priėmė sprendimą dėl separacijos. Prašymas yra tenkinamas tik tuo atveju, jei sutuoktiniai įrodo, jog jie atnaujino bendrą gyvenimą ir ketina toliau gyventi kaip šeima. Kaip buvo minėta, patvirtinus separaciją, baigiasi bendrosios sutuoktinių jungtinės nuosavybės teisė, todėl panaikinus separaciją sutuoktiniai turi apsispręsti, pagal kokias taisykles jie tvarkys turtinius savo tarpusavio santykius.
Norėdami, kad turtas, sukauptas panaikinus separaciją, vėl įgytų tokį pat teisinį statusą, koks buvo iki separacijos, sutuoktiniai privalo sudaryti naują vedybų sutartį ir pasirinkti norimą turto teisinį režimą.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: