Straipsnių sąrašas


Viso (50)  
   1.   LAT praktikos naujienos. Dėl palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus turtą valdyti, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
   2.  Asmeninė sutuoktinių nuosavybė
   3.  Bendravimo tvarkos su vaiku nustatymas
   4.  Bylos dėl išlaikymo priteisimo
   5.  Bylos dėl tėvų valdžios apribojimo
   6.  Bylos dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo
   7.  Bylos dėl tėvystės (motinystės) nustatymo
   8.  Bylos dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo
   9.  Bylų dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės nagrinėjimo ypatumai
   10.  Draudimas priimti sprendimą už akių šeimos bylose
   11.  Išlaikymo formos. Kokios jos?
   12.  Išlaikymo lėšų (alimentų) indeksavimas
   13.  Įstatymo nustatytas sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės samprata.
   14.  Kada galima prisiteisti išlaikymą (alimentus) nepilnamečiui vaikui (-ams)?
   15.  Kaip išieškoti priteistą išlaikymą (alimentus)?
   16.  Keisis dešiniavairių transporto priemonių naudojimo tvarka
   17.  Kreditorių procesinė padėtis, jų interesų ir teisių apsauga
   18.  LAT praktikos naujienos. Dėl atsakovo dalyvavimo tėvystės (motinystės) nustatymo bylos nagrinėjime.
   19.  LAT praktikos naujienos. Dėl išlaikymo sutuoktiniui priteisimo.
   20.  LAT praktikos naujienos. Dėl termino palikimui priimti praleidimo priežasčių vertinimo.
   21.  LAT praktikos naujienos. Dėl Vaiko teisių apsaugos tarnybos vaidmens bylose dėl vaiko teisės į atvaizdą pažeidimo ir būtinumo dalyvauti apeliacinės instancijos teismo posėdyje
   22.  LAT praktikos naujienos. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šeimos bylose.
   23.  Pagrindinės vedybinės sutarties reglamentavimo nuostatos
   24.  Santuokinio turto padalijimas
   25.  Santuokinis amžius. Galimybė tuoktis nesulaukus pilnametystės
   26.  Santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu
   27.  Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu
   28.  Santuokos nutraukimo (ištuokos) registravimo tvarka
   29.  Santuokos sudarymo sąlygos
   30.  Šeimos bylų teismingumas
   31.  Šeimos narių tarpusavio išlaikymas
   32.  Šeimos turtas ir jo teisinis statusas
   33.  Siekiama tobulinti vaiko globos sistemą
   34.  Specialūs šeimos bylų procese dalyvaujantys subjektai
   35.  Susitarimas tuoktis (sužadėtuvės)
   36.  Sutuoktinių gyvenimas skyriumi (separacija)
   37.  Teismo pareiga siekti taikaus ginčo sprendimo
   38.  Teismo teisė savo iniciatyva rinkti įrodymus
   39.  Teismo teisė taikyti alternatyvų asmens teisių ir teisėtų interesų gynimo būdą
   40.  Teismo teisė taikyti specialias laikinąsias apsaugos priemones
   41.  Teismo teisė viršyti pareikštus reikalavimus
   42.  Teismo vaidmuo nagrinėjant šeimos bylas
   43.  Tėvų teisės ir pareigos, susijusios su jų nepilnamečių vaikų turto tvarkymu
   44.  Tėvystės prezumpcija. Jos nuginčijimo galimybės ir taikymo ribos.
   45.  Tėvystės pripažinimas
   46.  Turto, esančio bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, padalijimas
   47.  Vaikas ir jo dalyvavimas nagrinėjant šeimos bylas
   48.  Vaiko globa. Ką naudinga žinoti?
   49.  Vaikų išlaikymo fondas – galimybė gauti išlaikymą
   50.  Viešumo ribojimas nagrinėjant šeimos bylas
Page 1