Siekiama tobulinti vaiko globos sistemą

2015/02/05

Rengiami LR civilinio kodekso 3.252 ir 3.253 straipsnių pakeitimai. 2015 m. vasario 4 d. Vyriausybė pritarė LR civilinio kodekso pakeitimų siekiamam tikslui – tobulinti vaiko globos (rūpybos) instituto teisinį reguliavimą ir vaiko globą (rūpybą) vaikų globos institucijoje nustatyti tik išimtiniais atvejais, jei tai atitinka geriausius vaiko interesus.

Siūloma, kad vaiko, jaunesnio nei 3 metų amžiaus, globa vaikų globos institucijoje nustatoma tik išimtinais atvejais ir truktų ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Šis laikas galėtų būti ilgesnis, tik jei Vyriausybės įgaliota institucija pritartų vaiko globą tęsti ilgiau dėl vaikui reikalingų specializuotų sveikatos priežiūros, slaugos paslaugų, taip pat jei tai neatitinka geriausių vaiko interesų (pvz., išskyrimas su broliais, seserimis) arba kai globa nustatoma dėl skubaus vaiko paėmimo iš šeimos ir nėra galimybių vaikui nustatyti globą šeimoje ar šeimynoje.

LR civiliniame kodekse siūloma įtvirtinti nuostatą, kad vaiko laikinoji globa (rūpyba) truktų ne ilgiau kaip dvylika mėnesių, o praėjus šiam laikui, dėl kiekvieno vaiko galimybių grįžti į šeimą būtų sprendžiama atskirai, ir jei tai neįmanoma – šeimai toliau būtų tęsiamas paslaugų teikimas arba kreipiamasi dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.

Šis projektas bus teikiamas svarstymams Seime.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad parengtame Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projekte, kuris svarstomas Vyriausybėje, įtvirtinamas principas, kad geriausia vaikui augti savo šeimoje ir orientuojamasi į pagalbą šeimai, kad ji galėtų saugiai auginti vaikus, pasirūpinti jais.

Parengta remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimu (2015-02-05).

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: