Santuokos sudarymo sąlygos

2011/05/29

Šiuolaikinėje visuomenėje jau tapo priimtina gyventi nesituokus. To pateisinimui randama begalė argumentų. Visgi nemažai žmonių nepabūgsta gąsdinančios ištuokų statistikos ir tuokiasi bei tokiu būdu įteisina (o tuo pačiu, manytume ir įprasmina) buvimą kartu. Šiame straipsnyje nesileisime į diskusijas kiek tai yra gerai ar blogai, tačiau panagrinėsime šeimos, kaip ji suprantama Lietuvos Respublikos įstatymuose, kūrimo sąlygas. Šeima pagal LR Konstituciją sudaro visuomenės ir valstybės pagrindą. Vis tik šios sąvokos apibrėžimas nėra suformuluotas. Galėtume teigti, kad šeima – tai santuoka, giminyste ar įvaikinimu pagrįstas junginys asmenų, kuriuos tarpusavyje sieja asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos, dvasinis ir materialinis bendrumas, savitarpio parama ir bendras gyvenimas.
Sukurti šeimą tai yra sudaryti santuoką, kuri LR CK suprantama kaip įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. Remiantis pateiktu apibrėžimu, galima išskirti tokias santuokos sudarymo sąlygas:
• santuoka gali būti sudaroma tik tarp skirtingos lyties asmenų;
• savanoriškumas sudarant santuoką;
• veiksnumas;
• sutuoktinių amžius;
• monogamijos principas;
• draudžiama tuoktis artimiesiems giminaičiams.
Be šių sąlygų santuokai yra būdingas ir specifinis tikslas – siekis sukurti šeimą.
Trumpai aptarsime kiekvieną šių sąlygų.
Santuoka gali būti sudaroma tik tarp skirtingos lyties asmenų. Tai numatyta CK bei LR Konstitucija. Įstatymai nors ir draudžia diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos, tačiau santuokos sudarymo srityje Lietuvoje nėra liberalaus požiūrio į skirtingų lyčių sąjungas, todėl draudžiama tuoktis tos pačios lyties atstovams. Lietuvoje neleidžiama ne tik tuoktis, bet ir registruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę.
Savanoriškumas sudarant santuoką. Vyras ir moteris, sudarydami santuoką, turi išreikšti savo valią, kuri nebūtų paremta grasinimais, prievarta, apgaule ar kitokio pobūdžio veiksniais, nes tai gali būti traktuojama kaip pagrindas santuoką pripažinti negaliojančia. Todėl apsisprendimas tuoktis neturėtų būti įtakojamas iš šalies – tėvų, pažįstamų ar pan. Atrodo ganėtinai banalu apie tai kalbėti šiuolaikinėje visuomenėje, tačiau toks yra savanoriškumo sąlygos turinys.
Veiksnumas. Tai asmens galėjimas savo veiksmais įgyti teises ir susikurti pareigas. CK numato, kad asmuo įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas neveiksniu, negali sudaryti santuokos, taip pat numatyta galimybė atidėti santuokos registraciją, jei paaiškėja, kad yra iškelta byla dėl vieno iš ketinančių susituokti asmenų pripažinimo neveiksniu, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.
Veiksnumo sąlyga yra glaudžiai susijusi su kita santuokos sąlyga, o būtent – tai sutuoktinių amžiumi. Remiantis CK santuoką galima sudaryti tik sulaukus 18 metų amžiaus. Tačiau tai nėra imperatyvi nuostata, nes numatyta galimybė sumažinti amžiaus ribą santuokai sudaryti. Tai tokios situacijos, kai:
• santuoką nori sudaryti asmenys, nesulaukę 18 metų, tačiau tam nėra svarbių priežasčių, pvz. nėštumo. Šiuo atveju sumažinti tokio asmens santuokinį amžių supaprastinto proceso tvarka gali teismas pagal nesulaukusio reikiamo amžiaus asmens prašymą. Tačiau įstatymas, suteikdamas teisę teismui mažinti santuokinį amžių, draudžia tai daryti neribotai. Todėl remiantis šia nuostata, sutuoktinis negali būti jaunesnis kaip 15 metų.
• santuokos sudarymo priežastis – nėštumas. Šiuo atveju leidimą tuoktis taip pat duoda teismas, tačiau skirtingai nuo pirmojo atvejo, jis gali leisti tuoktis ir asmenims nesulaukusiems 15 metų amžiaus.
Bet kuriuo atveju, teismas spręsdamas klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo, turi išklausyti teismo posėdyje ir ketinančio tuoktis asmens tėvų, globėjų ar rūpintojų. Taip pat turi įvertinti ir asmens psichinę ir psichologinę būklę, turtinę padėtį bei svarbias priežastis, dėl kurių ketinama susituokti. Dažniausia priežastimi sumažinti santuokinį amžių laikomas nėštumas. Sprendžiant šį klausimą, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija privalo pateikti išvadą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo tikslingumo ir atitikimo nepilnamečio interesus.
Kita santuokos sudarymo sąlyga – monogamijos principas. CK įtvirtintas draudimas pažeisti šį principą. Šio principo esmė yra tokia: draudžiama sudaryti santuoką, jei asmuo, ketinantis tuoktis, jau yra santuokoje su kitu asmeniu ir nėra šios santuokos nutraukęs įstatymų numatyta tvarka. Šis principas galioja daugelyje pasaulio valstybių, išskyrus kai kurias musulmoniškas valstybes, kuriose galioja ir poligamijos principas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad už monogamijos principo pažeidimą kai kurios valstybėse yra numatyta net ir baudžiamoji atsakomybė. Lietuvos baudžiamojoje teisėje tai nėra numatyta, o pagrindinė sankcija nesilaikantiems šios sąlygos – santuokos negaliojimas.
Draudimas tuoktis artimiems giminaičiams. Šis draudimas įtvirtintas CK ir yra taikomas tėvams ir vaikams, įtėviams ir įvaikiams, seneliams ir vaikaičiams, tikriems ir netikriems broliams ir seserims, pusbroliams ir pusseserėms, dėdėms ir dukterėčioms, tetoms ir sūnėnams.
Santuoką galima sudaryti tik tada, kai yra tenkinamos visos čia aptartos sąlygos.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: