Santuokinis amžius. Galimybė tuoktis nesulaukus pilnametystės

2014/01/14

Santuokis amžius – tai amžius, kurio sulaukęs asmuo gali sudaryti santuoką.

Santuokinis amžius yra viena iš būtinų santuokos sudarymo sąlygų (kitos – monogamiškumas, sąlyga tuoktis su priešingos lyties asmeniu, santuokos savanoriškumas, veiksnumas, artimo giminystės ryšio nebuvimas).

Lietuvoje galiojančios teisės normos nustato, kad santuoka leidžiama sudaryti asmenims, kuriems santuokos sudarymo dieną yra sukakę aštuoniolika metų. Taigi iš esmės galima sakyti, kad galimybė sudaryti santuoką siejama su pilnametyste, t.y. amžiumi, kurio sulaukęs asmuo įgija pilną civilinį teistumą ir veiksnumą.

Tačiau taip pat verta atkreipti dėmesį į tai, kad šiandieną neretai susiduriama ir su situacijomis, kai susituokti pageidauja santuokinio amžiaus nesulaukę asmenys (t.y. asmenys jaunesni nei aštuoniolikos metų). Galiojantis Civilinis kodeksas (toliau – CK) numato ir tokią galimybę. CK 3.14 straipsnyje numatyta galimybė sumažinti santuokinį amžių. Minėto straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog norinčio susituokti, tačiau neturinčio aštuoniolikos metų asmens prašymu teismas supaprastinto proceso tvarka turi teisę sumažinti besikreipiančio amžių, tačiau ne daugiau nei dvejais metais. Taigi, kitaip sakant, teismo leidimu sudaroma galimybė tuoktis šešiolikos metų sulaukusiam asmeniui.

To paties straipsnio 3 dalyje numatytas atvejis, kuomet santuokinis amžius gali būti mažinamas daugiau nei dvejais metais. Sąlyga sumažinti santuokinį amžių šešiolikos metų nesulaukusiam asmeniui yra nėštumo atvejis.

Tai yra vienintelė įstatyme įvardyta sąlyga, dėl kurios teismas gali leisti tuoktis jaunesniam nei šešiolikos metų asmeniui. Kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių gali būti mažinamas santuokinis amžius jau susiklostę šeimos santykiai (atvejai, kai nepilnametis jau gyvena santuokinį gyvenimą), vaiko gimimas, nepilnametis jau turi savarankišką užsiėmimą, nepilnametis turi savarankiškas pajamas ir pan.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad santuokinio amžiaus sumažinimas yra teismo teisė, bet ne pareiga. Ar yra pakankamai svarbi priežastis (ar kelios priežastys) kiekvienu atveju vertina teismas nagrinėdamas prašymą dėl teismo leidimo sumažinti santuokinį amžių.

 

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: