LAT praktikos naujienos. Dėl palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus turtą valdyti, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2011/08/03

Priimti palikimą galima keliais būdais. Jei nėra palikto testamento, tuomet priimti palikimą įpėdiniai gali vienu iš trijų būdų: per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo kreiptis su pareiškimu dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo; priimti palikimą pagal turto apyrašą (šis būdas naudingas tada, kai mirusysis turėjo skolų) bei priimti palikimą faktiškai jį valdant. Tam, kad kreipusis į notarą būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, reikalinga, kad šis faktas (paveldėto turto faktinis valdymas) būtų nustatytas teisme. Vienoje iš naujesnių nutarčių pasisakė dėl palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus turtą valdyti, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. birželio 17 d. priėmė nutartį civilinėje byloje J. V. v. R. F. (bylos Nr. 3K-3-285/2011), kur pasisakė dėl to, kad teismų praktikoje akcentuotini du esminiai momentai, kuriais remiantis pripažintina, kad palikimo priėmimo teisinių santykių neatsirado. Pirma, potencialus įpėdinis (t. y. asmuo, priklausantis šaukiamai paveldėti įpėdinių eilei arba esantis testamentinis įpėdinis, nepasinaudojęs teise priimti palikimą) pasiima iš esmės nedidelės vertės palikėjo asmeninio naudojimo daiktus arba šeimos suvenyrus ir (ar) relikvijas, ir, antra, tuos daiktus jis pasiima, nesant dėl to įpėdinių ginčo ir šiems su tokiu palikėjo daiktų padalijimu sutinkant. Tuo tarpu jeigu tam tikrus palikėjui priklausiusius asmeninio naudojimo paskirties daiktus vienas iš įpėdinių pasiima esant ginčui dėl šių daiktų pasidalijimo tarp įpėdinių ir (ar) vienas įpėdinis, turėdamas tam objektyvią galimybę (pvz., gyvenęs kartu su palikėju) kliudo kitam (kitiems) įpėdiniui (įpėdiniams) priimti palikimą, faktiškai pradedant turtą valdyti, nustačius nurodytas aplinkybes, nebelieka pagrindo konstatuoti, kad atitinkamas įpėdinis nesiekė palikimo priimti. Priešingai, aktyvus įpėdinio elgesys, nukreiptas į palikimo masę sudarančių tam tikrų, nors ir palikėjo asmeninio naudojimo daiktų, valdymą bei kito įpėdinio objektyviai išreikštas kliudymas ir nesutikimas su siekiančio priimti palikimą įpėdinio veiksmais, sudaro pagrindą pripažinti, kad įpėdinis, kuriam trukdyta priimti palikimą, palikimą priėmė. Taip pat kasacinis teismas minėtoje nutartyje pažymėjo, kad ta aplinkybė, jog vienas įpėdinis kreipėsi į notarą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo, nepašalina kito įpėdinio teisės priimti palikimą, faktiškai pradedant turtą valdyti. Tokia situacija reiškia tik tai, kad palikimas yra priimtas kelių įpėdinių skirtingais, tačiau lygiaverčiais būdais.
Taigi tą patį palikimą keli įpėdiniai gali priimti skirtingais būdais, tačiau tie būdai yra lygiaverčiai.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: