Klausimai ir atsakymai

Asmeninis sutuoktinių turtas (2)

Kokios yra sutuoktinio teisės į kito sutuoktinio turtą, įgytą iki santuokos sudarymo?

Iki santuokos įgytas turtas yra asmeninė kiekvieno sutuoktinio nuosavybė, sutuoktinis jokių teisių į šį nekilnojamąjį turtą neturi. Išimtis būtų tik jei minėtas turtas yra būstas, šeimos gyvenamoji vieta, tokiu atveju atsiranda šeimos turto teisinis rėžimas (tai reiškia, kad pvz., jei yra nepilnamečių vaikų ir jų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su kitu (ne turto savininku) sutuoktiniu, teismas, galėtų nustatyti uzufruktą – teisę naudotis šiuo turtu (gyvenamąja patalpa) sutuoktiniui iki vaikai sulauks pilnametystės. Daugiau apie šeimos turto teisinį režimą galima paskaityti šiame straipsnyje. Pažymėtina, kad turtas yra asmeninė nuosavybė, jei nebuvo sudaryta vedybinė sutartis, kurioje sutarta dėl visiško turto bendrumo.

Ar sutuoktinis skyrybų atveju turėtų teisę į nekilnojamąjį turtą, kurį įgijo santuokoje, tačiau vėliau perleido man dovanojimo sutarties pagrindu esant santuokoje?

Dovanojimo sutartimi perleistas turtas yra asmeninė dovaną gavusio sutuoktinio nuosavybė. Dovanotas nekilnojamas turtas registruotinas turto registre. Dėl tokio turto padalijimo santuokos nutraukimo byloje nesprendžiama, jis nedalintinas, kadangi yra vieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė. Ypatumų gali atsirasti, jei nekilnojamasis turtas yra šeimos gyvenamoji patalpa, tuomet atsiranda šeimos turto režimas ir taikomi CK 3.84 – 3.86 str., tačiau nuosavybė nesikeičia, turto savininku išlieka tas pats sutuoktinis.

Bylinėjimosi išlaidos (1)

Kaip dalijamos santuokos nutraukimo išlaidos, jei santuoka nutraukiama ne bendru sutuoktinių sutikimu?

Galima išskirti tokias su santuokos nutraukimu susijusias išlaidas: tai žyminis mokestis, išlaidos advokatams (atstovavusiems teisme, rengusiems dokumentus) bei teismo išlaidos, t.y. pašto išlaidos. Jei santuoka nutraukiama dėl vieno sutuoktinio kaltės, visos šios išlaidos gali būti priteisiamos iš sutuoktinio, kuris teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo. Kitas sutuoktinis turi teisę prašyti teismo priteisti jam iš „kaltojo“ sutuoktinio patirtas bylinėjimosi išlaidas, pvz., atstovavimo išlaidas, sumokėtą žyminį mokestį.

Paveldėjimas (5)

Ką daryti, jei po artimo giminaičio mirties nebuvo pasirūpinta palikimo priėmimu ir praėjo daugiau nei trys mėnesiai?

Tokiu atveju reikalinga kreiptis į teismą su pareiškimu dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, tačiau reikalinga nurodyti svarbią termino praleidimo priežastį. Kitas būdas – jei po palikimo atsiradimo jį valdėte, t.y. gyvenote, prižiūrėjote ir kitaip rūpinotės likusiu turtu – galime kreiptis į teismą ir prašyti nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad palikimą priėmėte jį valdydamas.

Ar po asmens mirties paveldimos ir jo skolos?

Taip, skolos paveldimos. Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi priimti jį visą, priimti palikimą dalimis ar su kokiomis nors sąlygomis draudžiama. Tačiau žinant, kad skolų yra geriausia būtų priimti palikimą sudarant turto apyrašą, kadangi tada palikimą priėmęs asmuo už palikėjo skolas atsako ne visu savo turtu, o tik paveldėtu. Dėl turto apyrašo sudarymo palikimą norintis priimti asmuo turi kreiptis į notarą (pagal anksčiau galiojusią tvarką – palikimo atsiradimo vietos teismą, teismas pavesdavo antstoliui sudaryti turto apyrašą). Jei vienas įpėdinis priėmė palikimą pagal apyrašą, laikoma, kad ir kiti galimi paveldėtojai palikimą priima pagal turto apyrašą.

Po tėvo mirties paaiškėjo, kad jis buvo sudaręs testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko vienam iš vaikų. Ar gali testamentą ginčyti į testamentą neįtraukta dukra?

Taip, testamentą ginčyti galima. Tačiau tam, kad testamentas būtų nuginčytas reikalingi svarūs argumentai, nepakanka pasakyti, kad norima ginčyti testamentą dėl to, kad broliui tėvas paliko visą turėtą turtą, o dukrai nieko. Tokios bylos sudėtingos tuo, kad dažnai trūksta teisinių argumentų, o apeliuojama į moralinius.

Ar išsituokus ir sudarius naują santuoką vaikai iš ankstesnės santuokos nepraras teisės paveldėti tėvo turtą?

Teisė paveldėti tėvų turtą išlieka ir išsituokusių tėvų vaikams. Vaikai paveldi savo tėvų turtą, nebent paveldėjimo teisė būtų atimta ar turta testamentu paliktas kitiems asmenims.

Ar turiu teisę paveldėti po partnerio mirties (susituokę nebuvome)?

Šiuo metu galiojantys teisės aktai paveldėjimo teisės po partnerio mirties nesuteikia.

Santuokinio turto klausimai (2)

Ar pilnamečiams vaikams skiriama turto dalis, jei jie yra registruoti ir gyvena su tėvais, kai tėvai skiriasi?

Skiriantis sutuoktiniams jų bendras turtas dalijamas jiems, taip pat atsižvelgiama į kreditorių (jei tokių yra) interesus ir reikalavimus. Vaikams tėvų turto dalis išsituokiant neskiriama, nesvarbu vaikai yra pilnamečiai ar nepilnamečiai, taip pat tai nepriklauso ir nuo to, registruoti ir gyvena jie su tėvais ar ne. Tėvams skiriantis yra sprendžiamas nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimas. Išlaikymas gali būti teikiamas periodinėmis piniginėmis išmokomis arba turtu.

Ar sutuoktinis skyrybų atveju turėtų teisę į nekilnojamąjį turtą, kurį įgijo santuokoje, tačiau vėliau perleido man dovanojimo sutarties pagrindu esant santuokoje?

Dovanojimo sutartimi perleistas turtas yra asmeninė dovaną gavusio sutuoktinio nuosavybė. Dovanotas nekilnojamas turtas registruotinas turto registre. Dėl tokio turto padalijimo santuokos nutraukimo byloje nesprendžiama, jis nedalintinas, kadangi yra vieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė. Ypatumų gali atsirasti, jei nekilnojamasis turtas yra šeimos gyvenamoji patalpa, tuomet atsiranda šeimos turto režimas ir taikomi CK 3.84 – 3.86 str., tačiau nuosavybė nesikeičia, turto savininku išlieka tas pats sutuoktinis.

Santuokos nutraukikmas (3)

Ar sutuoktinis skyrybų atveju turėtų teisę į nekilnojamąjį turtą, kurį įgijo santuokoje, tačiau vėliau perleido man dovanojimo sutarties pagrindu esant santuokoje?

Dovanojimo sutartimi perleistas turtas yra asmeninė dovaną gavusio sutuoktinio nuosavybė. Dovanotas nekilnojamas turtas registruotinas turto registre. Dėl tokio turto padalijimo santuokos nutraukimo byloje nesprendžiama, jis nedalintinas, kadangi yra vieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė. Ypatumų gali atsirasti, jei nekilnojamasis turtas yra šeimos gyvenamoji patalpa, tuomet atsiranda šeimos turto režimas ir taikomi CK 3.84 – 3.86 str., tačiau nuosavybė nesikeičia, turto savininku išlieka tas pats sutuoktinis.

Kaip dalijamos santuokos nutraukimo išlaidos, jei santuoka nutraukiama ne bendru sutuoktinių sutikimu?

Galima išskirti tokias su santuokos nutraukimu susijusias išlaidas: tai žyminis mokestis, išlaidos advokatams (atstovavusiems teisme, rengusiems dokumentus) bei teismo išlaidos, t.y. pašto išlaidos. Jei santuoka nutraukiama dėl vieno sutuoktinio kaltės, visos šios išlaidos gali būti priteisiamos iš sutuoktinio, kuris teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo. Kitas sutuoktinis turi teisę prašyti teismo priteisti jam iš „kaltojo“ sutuoktinio patirtas bylinėjimosi išlaidas, pvz., atstovavimo išlaidas, sumokėtą žyminį mokestį.

Kada galima kreiptis dėl ištuokos liudijimo išdavimo?

Išnagrinėjęs santuokos nutraukimo bylą ir priėmęs sprendimą nutraukti santuoką, teismas per tris darbo dienas įsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašą privalo išsiųsti teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai. Teismo sprendimo įsiteisėjimas trunka trisdešimt dienų, po kurių, negavus apeliacinio skundo (-ų), sprendimas dėl santuokos nutraukimo laikomas įsiteisėjusiu. Tik tada juo galima pasinaudoti, t.y. gauti ištuokos liudijimą. Civilinės metrikacijos įstaiga gavusi įsiteisėjusio sprendimo nutraukti santuoką nuorašą padaro santuokos nutraukimo įrašą ir tik tada gali išduoti ištuokos liudijimą kiekvienam iš buvusių sutuoktinių. Taigi dėl ištuokos liudijimo gavimo reikia kreiptis į teismo, nagrinėjusio santuokos nutraukimo bylą buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigą ir ne anksčiau nei po 30 dienų. Iš tiesų, geriau yra palaukti dar kelias dienas (tuo tikslu, kad būtų spėjęs „suvaikščioti“ paštas, taip pat tuo atveju, jei teismas būtų išsiuntęs sprendimą trečią jo įsiteisėjimo dieną ar porą dienų vėluotų išsiųsti sprendimą, kadangi praktikoje retsykiais ir šitaip pasitaiko).

Šeimos turtas (1)

Kokios yra sutuoktinio teisės į kito sutuoktinio turtą, įgytą iki santuokos sudarymo?

Iki santuokos įgytas turtas yra asmeninė kiekvieno sutuoktinio nuosavybė, sutuoktinis jokių teisių į šį nekilnojamąjį turtą neturi. Išimtis būtų tik jei minėtas turtas yra būstas, šeimos gyvenamoji vieta, tokiu atveju atsiranda šeimos turto teisinis rėžimas (tai reiškia, kad pvz., jei yra nepilnamečių vaikų ir jų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su kitu (ne turto savininku) sutuoktiniu, teismas, galėtų nustatyti uzufruktą – teisę naudotis šiuo turtu (gyvenamąja patalpa) sutuoktiniui iki vaikai sulauks pilnametystės. Daugiau apie šeimos turto teisinį režimą galima paskaityti šiame straipsnyje. Pažymėtina, kad turtas yra asmeninė nuosavybė, jei nebuvo sudaryta vedybinė sutartis, kurioje sutarta dėl visiško turto bendrumo.

Tėvų valdžios apribojimas (1)

Tėvams apribota tėvų valdžia vaiko atžvilgiu. Ar tėvai turi išlaikyti vaiką ir mokėti jam išlaikymą?

Tėvai turi teikti išlaikymą vaikui net ir tada, kai tėvų valdžia vaiko atžvilgiu yra apribota. Tėvams nemokant išlaikymo, kuris priteistas teismo sprendimu, išlaikymą teikia Vaikų išlaikymo fondas. Kokie  reikalavimai turi būti reiškiami ieškinyje dėl tėvų valdžios apribojimo, taip pat apie kitus šios kategorijos bylų nagrinėjimo ypatumus galite paskaityti šiame straipsnyje.

Tėvystės nustatymas ir nuginčijimas (2)

Nežinojau, kad turiu sūnų, niekas nesikreipė dėl alimentų ir t.t. Ar gali dabar iš manęs reikalauti sumokėti už praėjusius metus, nes vaikas mokosi. Jei bus įrodyta tėvystė, ar turėsiu mokėti tai moteriškei?

Išlaikymą (alimentus) galima priteisti ir atgaline data, bet ne daugiau nei už trejus praėjusius metus. Jei teismo sprendimu bus nustatyta tėvystė, išlaikymą gali priteisti tuo pačiu sprendimu, jei bus pareikštas toks reikalavimas. Dėl išlaikymo mokėjimo galima sutarti ir žodžiu, jei abi pusės sutaria dėl to. Išlaikymas mokamas vaikui, o ne vaiko motinai, ji skiriama tik vaiko turto administratore, t.y. asmeniu, kuris tvarko ir rūpinasi vaiko turtu (plačiau apie išlaikymo vaikams priteisimą skaitykite čia).

Ar gali vyras nuginčyti vaiko tėvystę, jei ją pripažindamas žinojo, jog nėra biologinis vaiko tėvas?

Ginčyti tėvystę galima, tačiau tai padaryti reikia per vienerius metus nuo to, kai tėvystę ginčijantis asmuo sužinojo arba jam kilo abejonių dėl to. Jei nuginčyti tėvystę siekiama tada, kai praėjo daugiau nei metai nuo tėvystės pripažinimo – gali būti taikoma ieškinio senatis (šiuo atveju šis teminas – vieneri metai), tačiau, jei vyrui buvo žinoma, jog jis nėra biologinis vaiko tėvas jau pripažįstant tėvystę, tuomet tėvystės nugnčyti negalima.

Vaikų išlaikymo klausimai (9)

Ar pilnamečiams vaikams skiriama turto dalis, jei jie yra registruoti ir gyvena su tėvais, kai tėvai skiriasi?

Skiriantis sutuoktiniams jų bendras turtas dalijamas jiems, taip pat atsižvelgiama į kreditorių (jei tokių yra) interesus ir reikalavimus. Vaikams tėvų turto dalis išsituokiant neskiriama, nesvarbu vaikai yra pilnamečiai ar nepilnamečiai, taip pat tai nepriklauso ir nuo to, registruoti ir gyvena jie su tėvais ar ne. Tėvams skiriantis yra sprendžiamas nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimas. Išlaikymas gali būti teikiamas periodinėmis piniginėmis išmokomis arba turtu.

Ar galima panaikinti teismo sprendimą dėl išlaikymo (alimentų) priteisimo, jei dabar gyvename kartu nors esame susituokę?

Teismo priimto sprendimo dėl išlaikymo priteisimo panaikinti negalite. Tačiau jei šiuo metu išlaikymas teikiamas geranoriškai, o sprendimo vykdymas buvo perduotas antstoliams, tuomet galite nutraukti šį procesą. Jums reikia kreiptis į sprendimą vykdantį antstolį ir nurodyti, kad norite nutraukti priverstinį išieškojimą. Antstolis nurodys, kokį prašymą turite parašyti (t.y. kaip tiksliai turite suformuluoti prašymą).

Nežinojau, kad turiu sūnų, niekas nesikreipė dėl alimentų ir t.t. Ar gali dabar iš manęs reikalauti sumokėti už praėjusius metus, nes vaikas mokosi. Jei bus įrodyta tėvystė, ar turėsiu mokėti tai moteriškei?

Išlaikymą (alimentus) galima priteisti ir atgaline data, bet ne daugiau nei už trejus praėjusius metus. Jei teismo sprendimu bus nustatyta tėvystė, išlaikymą gali priteisti tuo pačiu sprendimu, jei bus pareikštas toks reikalavimas. Dėl išlaikymo mokėjimo galima sutarti ir žodžiu, jei abi pusės sutaria dėl to. Išlaikymas mokamas vaikui, o ne vaiko motinai, ji skiriama tik vaiko turto administratore, t.y. asmeniu, kuris tvarko ir rūpinasi vaiko turtu (plačiau apie išlaikymo vaikams priteisimą skaitykite čia).

Ar galima kreiptis į teismą dėl teismo priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo atgaline data?

Ne. Kreiptis į teismą dėl priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo galima, bet tam reikalinga, kad iš esmės būtų pasikeitusios aplinkybės. Plačiau paskaityti apie bylas dėl išlaikymo dydžio pakeitimo galima šiame straipsnyje.

Ar galima atsisakyti teismo sprendimu priteisto išlaikymo vaikui, jei vyras (iš kurio priteistas išlaikymas) dukrai arba man notarine tvarka dovanotų butą?

Teismo priteisto išlaikymo atsisakyti negalima. Išlaikymas skirtingai nei anksčiau, kai buvo priteisiami alimentai, priteisiamas pačiam vaikui, vienas iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas tampa išlaikymo lėšų administratoriumi (apie išlaikymo vaikui (alimentų) priteisimą vaikui skaitykite čia). Butas taip pat galėtų būti kaip išlaikymas natūra, tačiau jis ir turėtų būti taip įvardijamas. O dovanojimas yra kas kita, t.y. dovana.

Ar norint prisiteisti išlaikymą vaikui reikalinga pateikti teismui prekių pirkimo čekius ir kitokius išlaidas patvirtinančius dokumentus?

Nagrinėjant bylą dėl išlaikymo priteisimo dokumentai patvirtinantys išlaidas būtų tinkamas įrodymas, pvz., mokesčiai už darželį, papildomą ugdymą ir pan., tačiau rinkti ir prie ieškinio pridėti visus apsipirkimo maisto prekių parduotuvėse čekius tikrai nebūtina. Bylų dėl išlaikymo priteisimo nagrinėjimo ypatumai analizuojami šiame straipsnyje.

Kaip elgtis, kai teismo sprendimu priteistas išlaikymas nemokamas?

Kai asmuo, iš kurio priteista mokėti išlaikymą jo nemoka ar vengia mokėti, moka dalinai ir pan., reikia kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir pateikti jį vykdyti antstoliui. Jei ir antstoliui nepavyksta išieškoti priteisto išlaikymo, reikia iš antstolio pasiimti pažymą apie išieškojimo negalimumą ir su ja kreiptis į Vaikų išlaikymo fondo administraciją. Apie tai kokius dokumentus reikia pateikti kreipiantis į Vaikų išlaikymo fondą ir kitus svarbius dalykus galite paskaityti čia.

Tėvams apribota tėvų valdžia vaiko atžvilgiu. Ar tėvai turi išlaikyti vaiką ir mokėti jam išlaikymą?

Tėvai turi teikti išlaikymą vaikui net ir tada, kai tėvų valdžia vaiko atžvilgiu yra apribota. Tėvams nemokant išlaikymo, kuris priteistas teismo sprendimu, išlaikymą teikia Vaikų išlaikymo fondas. Kokie  reikalavimai turi būti reiškiami ieškinyje dėl tėvų valdžios apribojimo, taip pat apie kitus šios kategorijos bylų nagrinėjimo ypatumus galite paskaityti šiame straipsnyje.

Ar įmanoma iš vyro reikalauti vaiko išlaikymo (alimentų) neišsituokus?

Atsakymas būtų toks – galima. Net ir neišsituokus galima kreiptis į teismą su ieškiniu dėl išlaikymo (alimentų) vaikui priteisimo, jei vaiko tėvas neprisideda prie vaiko išlaikymo. Be abejo, esant galimybei geriau susitarti taikiai, taip būtų žymiai paprasčiau. Tačiau nepavykstant sutarti galima reikšti ieškinį ir reikalauti priteisti išlaikymą. Plačiau apie bylų dėl išlaikymo priteisimo nagrinėjimą galite paskaityti čia.

Parašę el. paštu jurgita@seimosteise.lt arba užpildę šią formą galite užduoti šeimos teisės srities klausimą (apie vaikų išlaikymą, skyrybas, testamentus ir pan.) ir mes pasistengsime atsakyti į jį:

Jūsų vardas (būtinas)

Jūsų el. paštas (būtinas)

Jūsų klausimas