Keisis dešiniavairių transporto priemonių naudojimo tvarka

2015/02/06

2015 m. vasario 6 d. Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kuriuo pripažino, kad Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 str. 4 d., taip pat Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950  “Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo” patvirtintų Kelių eismo taisyklių 240 punktas tiek, kiek juose nustačius, kad draudimas dalyvauti viešajame eisme motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, netaikomas laikinai (iki 90 dienų per metus) į Lietuvą su užsienio valstybėje įregistruotomis transporto priemonėmis atvykusiems Lietuvos piliečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, nustatyta, kad toks draudimas taikomas Lietuvos piliečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, prieštarauja konstituciniams asmenų lygiateisiškumo (Konstitucijos 29 str.), teisinės valstybės principams.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, Lietuvos pilietis nuolat gyvenantis užsienyje turi teisę laikinai (90 dienų per metus) dalyvauti viešajame eisme Lietuvoje vairuodamas transportą priemonę, kuri yra registruota užsienyje ir turi vairo mechanizmą  dešinėje automobilio pusėje bei su šia motorine transporto priemone atvyko į Lietuvą. Tuo tarpu Lietuvos pilietis nuolat gyvenantis Lietuvoje tokios teisės neturi.

Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo manyti, jog Lietuvos pilietis nuolat gyvenantis užsienio valstybėje, laikinai atvykęs į Lietuvą ir dalyvaudamas viešajame eisme su užsienyje registruota transporto priemone, kurios vairas yra dešinėje pusėje ir su kuria atvyko į Lietuvą kelia mažesnį pavojų nei Lietuvos pilietis, kuris nuolat gyvena Lietuvoje.

Konstitucinis Teismas priimdamas nutarimą taip pat rėmėsi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2014 m. kovo 20 d. sprendimu, priimtu byloje Europos Komisija / Lietuvos Respublika, kuriame nustatė, kad, Lietuva drausdama registruoti lengvuosius automobilius, kurių vairas įrengtas dešinėje pusėje, ir (arba) reikalaudama prieš registruojant perkelti naujų ar anksčiau kitoje valstybėje narėje registruotų lengvųjų automobilių vairavimo mechanizmą iš dešinės pusės į kairę, Lietuvos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1970 m. birželio 8 d. Tarybos direktyvos 70/311/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų vairavimo mechanizmu, suderinimo 2a straipsnį, 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva), 4 straipsnio 3 dalį ir pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnį.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Teisingumo Teismo sprendimai turi būti įvykdyti. Atsižvelgiant į tai jau pasirodė nuomonių, kad Susisiekimo ministerija ėmėsi rengti Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų nuostatų pakeitimų. Taip pat manoma, kad leidus Lietuvoje registruoti ir dalyvauti dešiniavairėms motorinėms transporto priemonėms viešajame eisme, bus nustatyti ir papildomi saugumą užtiktinantys reikalavimai (kalbama apie periskopinius priekinio vaizdo veidrodžius, kamerą su monitoriumi priekiniam matomumui užtikrinti, pritaikytus šviesos prietaisus, kad nebūtų akinami priešpriešiais važiuojantys vairuotojai, ir šoninio galinio vaizdo veidrodžius), turėsiantys užtikrinti geresnį matomumą manevruojant.

Parengta remiantis Konstitucinio Teismo 2015 m. vasario 6 d. Nr. KT6-N2/2015 nutarimu.

Senesnis straipsnis: