Kada galima prisiteisti išlaikymą (alimentus) nepilnamečiui vaikui (-ams)?

2012/11/27

Daugiausia atsiunčiamų klausimų vienaip ar kitaip susiję su išlaikymo (alimentų) nepilnamečiams priteisimo. Pagal anksčiau galiojusius įstatymus išlaikymas žmonių vis dar dažnai vadinamas alimentais. Ši sąvoka buvo pakeista priėmus naująjį LR civilinį kodeksą (įsigaliojo 2001m. liepos 1 d.) ir šiuo metu įstatymuose įvardijama kaip išlaikymas. Savo esme ir prasme šios sąvokos (tiek alimentai, tiek išlaikymas) yra tas pats.

CK 3.192 str. numatyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Taigi iš to seka, kad išlaikymas (arba kitaip – alimentai) gali būti priteistas kai tėvai bendru tarpusavio sutarimu negali išspręsti šio klausimo, t.y. vienas iš tėvų neprisideda prie vaiko išlaikymo.

Dažniausiai išlaikymas nepilnamečiams vaikams priteisiamas tada, kai nutraukiama santuoka (nesvarbu kokiu būdu – bendru sutarimu, dėl vieno kaltės ir t.t.). Išlaikymas (alimentai) gali būti priteisiamas ir tada, kai nustatoma separacija (sutuoktinių gyvenimas atskirai), išlaikymo klausimas nebuvo išspręstas nutraukiant santuoką, atskyrus tėvą (-us) nuo vaikų, apribojus tėvystės teises ir pan.

Tačiau svarbiausias momentas, į kurį norisi atkreipti dėmesį šiuo straipsniu yra tai, kad išlaikymas (alimentai) gali būti priteisiamas ir tada, kai vaiko tėvai gyvena santuokoje, t.y. nėra išsituokę.

Taigi apibendrinant, galima daryti išvadą, kad tėvams nesutariant dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo, galima kreiptis į teismą dėl išlaikymo (alimentų) priteisimo nebūtinai skyrybų atveju. Išlaikymas gali būti priteistas ir gyvenant santuokoje.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: