Išlaikymo lėšų (alimentų) indeksavimas

2011/12/01

Nors Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. Nr. 684 nutarimas „Dėl periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galioja ir turi būti taikomas jau trejus metus (t.y. nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio), iki šiol kyla įvairiausių nesusipratimų dėl teismo priteisto išlaikymo indeksavimo. Vieni prieštarauja dėl tokios tvarkos taikymo, kiti ginčijasi dėl to, kas turėtų indeksuoti priteistą periodinį išlaikymą. Pasitaiko netgi tokių atvejų, kai asmenys turintys gauti išlaikymą susiduria su antstolio atsisakymu indeksuoti išieškomą sumą. Treti apskritai nesupranta kas yra išlaikymo lėšų indeksavimas.
Indeksavimo sąvoka apibrėžta minėtame nutarime. Indeksavimas – tai periodinių išmokų, nustatytų fiksuotu dydžiu (pinigais), perskaičiavimas siekiant visiškai ar iš dalies kompensuoti dėl vartotojų kainų padidėjimo prarastas pajamas. Taigi tokiu perskaičiavimu siekiama apsisaugoti nuo infliacijos.
Apie tai, kad išlaikymo lėšos turi būti indeksuojamos turi būti pažymima ir teismo sprendime dėl išlaikymo priteisimo. Tačiau, mūsų nuomone, teismui to neįrašius į sprendimą, išlaikymą turintis mokėti asmuo ar lėšas išskaitantis, taip pat ir antstolis vykdantis išieškojimą neturėtų atsisakyti indeksuoti išlaikymo lėšas.
Kai išlaikymo lėšas išieško antstolis, jis ir turi pareigą indeksuoti išieškomą sumą. Tuo atveju, jei išlaikymas išieškomas iš skolininko darbo užmokesčio, indeksuoti lėšas turi asmuo darantis išskaitas (buhalteris). Kai išlaikymas mokamas savanoriškai, indeksuoti turi pats išlaikymo lėšų mokėtojas. Jeigu skolininkas nevykdo pareigos indeksuoti periodines išmokas, teismo sprendimas, kuriuo priteistas išlaikymas ar žalos atlyginimas periodinėmis išmokomis, gali būti pateikiamas vykdyti antstoliui. Reikia kreiptis į antstolį, kurio veikos teritorijoje yra skolininko gyvenamoji arba jo turto buvimo vieta.
Periodinės išmokos indeksuojamos atsižvelgiant į praėjusių metų gruodžio mėnesio, palyginti su ankstesnių metų gruodžio mėnesiu, vartotojų kainų indeksą. Vartotojų kainų indeksas apskaičiuojamas ir skelbiamas Lietuvos statistikos departamento. Periodinės išmokos indeksuojamos, kai kainų indeksas lygus 101 arba didesnis. Periodinės išmokos turi būti indeksuojamos kartą per metus, kiekvienų metų vasario mėnesį. Indeksuojama šitaip: periodinė išmoka dauginama iš vartotojų kainų indekso ir dalijama iš 100, gautas dydis apvalinamas pagal skaičių apvalinimo taisykles, t.y. 49 ir mažiau centų atmetama, o 50 ir daugiau centų apvalinama iki lito.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad po pirmo periodinės išmokos indeksavimo vėliau indeksuojamos perskaičiuotos periodinės išmokos. Tos periodinės išmokos, kurios įsiteisėjusiu teismo sprendimu paskirtos arba pakeistos per paskutinius 6 mėnesius iki vasario 1 dienos, neindeksuojamos.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: