Išlaikymo formos. Kokios jos?

2012/11/28

Teisme nagrinėjant bylą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui (ar keliems vaikams) priteisimo sprendžiamas klausimas dėl išlaikymo (alimentų) formos ir jo dydžio.

CK 3.196 straipsnyje numatyta, kad teismas gali priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams iš jų tėvų (vieno jų), kurie nevykdo pareigos išlaikyti savo vaikus, šiais būdais:

1) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis;

2) konkrečia pinigų suma;

3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą.

Kas mėnesį mokamos periodinės išmokos – tai tam tikra konkreti teismo nustatyta suma, kurią išlaikymą turintis mokėti asmuo turi teikti (mokėti) išlaikytiniui kas mėnesį. Kartais teismo sprendimuose nustatoma konkreti mėnesio diena. Kitas svarbus dalykas, kuris nurodomas teismo sprendimo rezuliucinėje dalyje (pabaigoje) tokiu atveju, kad išlaikymo lėšų tvarkytojas (uzufruktorius, administratorius) uzufrukto teise yra kitas tėvas, su kuriuo gyvena nepilnametis arba vaiko globėjas. Pagal dabar galiojantį įstatymą išlaikymas priteisiamas pačiam vaikui, o ne tėvui auginančiam vaiką ar globėjui. Vaikas naujajame Civiliniame kodekse (skirtingai nei anksčiau galiojusių civilinių įstatymų) laikomas subjektu, todėl jam pačiam, o ne jį auginančiam vienam iš tėvų ar globėjui priteisiamas išlaikymas. Pastarieji yra vaiko turto tvarkytojai. Paprastai teikti išlaikymą nusprendžiama būtent šia išlaikymo teikimo forma – periodinėmis išmokomis.

Žymiai retesnės išlaikymo teikimo formos – konkreti pinigų suma ar tam tikras turtas. Jos taikytinos tais atvejais, kai, pavyzdžiui, tikėtina, kad išlaikymas periodinėmis išmokomis nebus teikiamas. Tačiau išlaikymą turintis teikti asmuo turi tam tikrą piniginių lėšų sumą, kuri „padengtų“ išlaikymą iki pilnametystės. Analogiškai išlaikymas gali būti priteistas tam tikru turtu. Tarkim, jei yra tikimybė, jog išlaikymas nebus teikiamas dėl to, kad atsakovas nedirba, vengia įsidarbinti, turi žalingų įpročių ir pan., tuomet galima prašyti teismo priteisti išlaikymą tam tikru turtu.

Reikėtų žinoti ir tai, kad tiek įstatyme, tiek ir teismų praktikoje pirmajai išlaikymo teikimo formai yra teikiama pirmenybė prieš kitas dvi.

Reikėtų pažymėti, kad egzistuoja dar viena išlaikymo forma – tai laikinasis išlaikymas. Jau iš pačios sąvokos galima supranti, kad šis išlaikymo būdas taikomas laikinai. Teisėjas, nagrinėjantis bylą,  kol bus išnagrinėta byla,  nutartimi gali įpareigoti atsakovą mokėti laikiną išlaikymą.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: