Kokios yra sutuoktinio teisės į kito sutuoktinio turtą, įgytą iki santuokos sudarymo?

2011/07/01

Iki santuokos įgytas turtas yra asmeninė kiekvieno sutuoktinio nuosavybė, sutuoktinis jokių teisių į šį nekilnojamąjį turtą neturi. Išimtis būtų tik jei minėtas turtas yra būstas, šeimos gyvenamoji vieta, tokiu atveju atsiranda šeimos turto teisinis rėžimas (tai reiškia, kad pvz., jei yra nepilnamečių vaikų ir jų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su kitu (ne turto savininku) sutuoktiniu, teismas, galėtų nustatyti uzufruktą – teisę naudotis šiuo turtu (gyvenamąja patalpa) sutuoktiniui iki vaikai sulauks pilnametystės. Daugiau apie šeimos turto teisinį režimą galima paskaityti šiame straipsnyje. Pažymėtina, kad turtas yra asmeninė nuosavybė, jei nebuvo sudaryta vedybinė sutartis, kurioje sutarta dėl visiško turto bendrumo.

Posted in: Asmeninis sutuoktinių turtas, Šeimos turtas

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: