LAT praktikos naujienos. Dėl Vaiko teisių apsaugos tarnybos vaidmens bylose dėl vaiko teisės į atvaizdą pažeidimo ir būtinumo dalyvauti apeliacinės instancijos teismo posėdyje

2011/06/20

Nagrinėjant bylas, kuriose sprendžiami klausimai vienaip ar kitaip susiję su vaikais, numatytas reikalavimas – vaiko teisių apsaugos institucijos dalyvavimas, t.y. savo išvados ar paaiškinimų pateikimas ir pan. Čia norime atkreipti dėmesį į vieną naujausių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, kurioje buvo pasisakyta dėl Vaiko teisių apsaugos tarnybos vaidmens bylose dėl vaiko teisės į atvaizdą pažeidimo ir būtinumo dalyvauti apeliacinės instancijos teismo posėdyje.
2011 m. gegužės 31 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija priėmė nutartį civilinėje byloje T. Ž. v. K. H. Zudermano gimnazija (bylos Nr. 3K-3-262/2011). Šioje byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl vaiko teisės į atvaizdą pažeidimo ir neturtinės žalos atlyginimo. Nagrinėjant bylą kilo klausimas dėl apsaugos tarnybos vaidmens bylose dėl vaiko teisės į atvaizdą pažeidimo ir dėl būtinumo dalyvauti apeliacinės instancijos teismo posėdyje vaiko teisių apsaugos institucijai. Kasacinio teismo nutartyje pasisakyta, kad pagal CK 3.178 straipsnį vaiko teisių apsaugos institucijos dalyvavimas yra būtinas, nagrinėjant ginčus dėl vaikų, kylančius iš šeimos teisinių santykių, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nesutaria dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant ir pan. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas dėl vaiko teisės į atvaizdą pažeidimo ir neturtinės žalos atlyginimo. Įstatyme nėra nustatyta būtino vaiko teisių apsaugos institucijos dalyvavimo tokio pobūdžio bylose. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad kiekvienu atveju Vaiko teisių apsaugos tarnyba turi būti aktyvi ir įvykdyti jai pavestas pareigas, susijusias su vaiko interesų gynimu bei siekiu užtikrinti vaiko interesus geriausiu jam būdu. Dalyvaudama byloje trečiuoju asmeniu ši institucija turi veikti taip, kad vaiko interesai būtų deramai ginami, taip pat užtikrinant vaiko teisių ir kitų įstatymuose saugomų vertybių pusiausvyrą. Nagrinėjamoje byloje vaiko teisių apsaugos institucija buvo pateikusi paaiškinimus, todėl kasacinis teismas konstatavo, kad nepaisant to, jog trečiasis asmuo nedalyvavo apeliacinės instancijos teismo posėdyje, tačiau dalyvavimas pirmosios instancijos teismo posėdyje ir jame argumentuotų paaiškinimų pateikimas, atsižvelgiant į ginčo esmę ir bylos faktines aplinkybes, buvo įvertintas kaip pakankamas, siekiant teisingai išnagrinėti bylą ir apginti vaiko interesus.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: