Bendravimo tvarkos su vaiku nustatymas

2014/01/06

Klausimas dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo paprastai iškyla tuomet, kai vaiko tėvai gyvena atskirai ir tėvai nesutaria dėl to.

Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena. Tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Tėvas ar motina, gyvenantys su vaiku skyrium, turi teisę gauti informaciją apie vaiką iš visų auklėjimo, mokymo, gydymo, vaiko teisių apsaugos ir kitų įstaigų ar institucijų, kurios turi ryšį su jo vaiku. Atsisakyti suteikti informaciją galima tik tuo atveju, jei yra grėsmės vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos, taip pat kitais įstatyme numatytais atvejais.

Kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas (LR CK 3.170 str. 4 dalis).

Taigi teisme šis klausimas gali būti sprendžiamas, kai skyrium nuo vaiko gyvenantis tėvas (motina) mano, jog pažeidžiama jo teisė bendrauti su vaiku ir (ar) dalyvauti vaiko auklėjime. Kita vertus, į teismą su ieškiniu dėl bendravimo su vaiku tvarkos gali kreiptis tas iš tėvų su kuriuo gyvena vaikas, pavyzdžiui, jei mano, kad bedravimas su skyrium gyvenančiu tėvu kenkia vaiko interesams, vaikas neigiamai veikiamas psichologiškai ir pan.

Teisme nustatant skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgiama į vaiko interesus ir sudaroma galimybė skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką.  Bendravimas gali būti ribojamas tik tuomet, jei nuolatinis bendravimas su skyrium gyvenančiu tėvu ar motina kenkia vaiko interesams.

Teisme byla nagrinėjama įprastine ginčo teisenos tvarka, t.y. reiškiant ieškinį. Ieškinys turi būti apmokėtas žyminiu mokesčiu.

Senesnis straipsnis:

Naujesnis straipsnis: